Kỹ thuật thi công - nghiệm thu gạch

Ngày 31/10/2011, Bộ xây dựng ban hành quyết định 947/QĐ-BXD ban hành chỉ dẫn kỹ thuật "thi công và nghiệm thu tường xây bằng gạch blốc bê tông khí chưng áp".

VUI LÒNG TẢI XEM : 1. QUYẾT ĐỊNH 947/QĐ-BXD

                                     2. CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG NGHIỆM THU TƯỜNG AAC